Knobloch Actives DS SN MEDIUM 300ADN

Knobloch Actives DS SN MEDIUM 300ADN

Cordas de guitarra clásica Tensión Media

Deseñado para guitarristas que buscan aumentar a proxección, brillo e claridade dos baixos, sen aclarar os agudos. Primas de nylon.