Knobloch Actives SN MEDIUM-HIGH 400ADN

Knobloch Actives SN MEDIUM-HIGH 400ADN

Cordas de guitarra clásica Tensión Media-alta

Deseñado para guitarristas que buscan aumentar a proxección, brillo e claridade dos baixos, sen aclarar os agudos. Primas de nylon.